Cancer colon kras, Mutatii kras in tumori


Statusul genei KRAS, exonul 2, de tip sălbatic este deja cerut pentru iniţierea tratamentului cu medicamentul Erbitux, cancer colon kras au apărut date suplimentare care au demonstrat şi necesitatea stabilirii statusului RAS de tip sălbatic, conform definiţiei de mai sus, pentru ca medicamentul Erbitux să fie activ.

cancer colon kras agenți paraziți

Informaţiile despre medicament referitoare la medicamentul Erbitux au fost actualizate în scopul comunicării acestor informaţii importante vezi Anexa 1. În cazul excluderii din populaţia cu exon 2 al genei KRAS de tip sălbatic a pacienţilor cu mutaţii suplimentare la nivelul exonilor 2, cancer colon kras şi 4 ai genei NRAS şi la nivelul exonilor 3 şi 4 ai genei KRAS, rezultatele privitoare la eficacitate par să se îmbunătăţească.

simptome de tenă la om

Pe de cealaltă parte, s-a evidenţiat faptul că pacienţii cu mutaţii RAS inclusiv cancer colon kras în cancer colon kras de exonul 2 al genei KRAS cărora li s-a administrat tratament cu medicamentul Erbitux plus FOLFOX4, au prezentat valori inferioare ale supravieţuirii globale, supravieţuirii fără progresia bolii şi ratelor de răspuns obiectiv, comparativ cu cei cărora li s-a administrat FOLFOX4 ca monoterapie.